Expo: HAAKS op het Spoel

‘Vergankelijkheid’

Welkom bij de expositie van kunstenaars van HAAKS in samenwerking met LekArt. Op Werk aan het Spoel duiken de verschillende kunstenaars in een wereld waar kunst een onvoorspelbaar perspectief heeft en waar vergankelijkheid een rol speelt. Een verhaal met een flinke dosis actualiteit en politiek urgent: het belang van goed zorgen voor wat we hebben, in plaats van straks te treuren als het voorbij is.

Stilstaan bij wat we hebben
De kunstwerken die je hier ziet, dagen uit tot reflectie. Ze willen dat we stilstaan bij wat we hebben en wat we niet willen verliezen. In deze roerige wereld is het nodig even halt te houden en te beseffen wat echt waardevol is.

Dringend gehoord worden
De kunstenaars dagen ons uit om te voelen, te reflecteren en te waarderen. Want in hun werken zit niet alleen schoonheid, maar ook een boodschap die dringend gehoord moet worden.

Are you Nuts?
Zo confronteren Arjan Middelkoop en Frank Koppert de bezoekers met hun buitenwerk ‘Antoniem’ met wat verloren gaat. Peter Steutel deelt met ons belangrijke recente gebeurtenissen in zijn leven, terwijl Kim Verschoor het proces van vergankelijkheid krachtig visualiseert. Elize Lutz en Ellen van Vollenhoven geven hun werk een nieuwe context door het samen te voegen in de installatie ‘Hemel en Aarde’. Dirk Rentmeester laat zich inspireren door poëzie van Nicholas V. Lindsay en Kathy Hermanns verwerkt haar familiegeschiedenis in een doosje. Hartog & Henneman vragen zich af: ‘Are you Nuts?’, het resultaat van een overvloed aan walnoten ieder jaar op hun stoep en Jopie Biesters vindt altijd een sprankje hoop in afgedankte materie. Rebecca Engels siert met haar natuurtekeningen de serre van Caatje aan de Lek.


openingstijden expositie
Van 13 april – 31 mei op zaterdagen en zondagen van 13 – 16 uur.
De feestelijke opening is op zaterdag 13 april om 13.00 uur.

De expositie wordt georganiseerd samen met LekArt Kunst op Noord en vindt plaats op Werk aan het Spoel.
adres Goilberdingerdijk 40, Culemborg

Curatoren van deze expositie:
Willibrord Baar, Kees Schouten en Paul van Amerom.