Stichting HAAKS Culemborg

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen honorering of anderszins vergoeding. In verband met haar prille bestaan en grootse plannen vergadert het bestuur maandelijks. Daarbij is ook een afvaardiging van het kunstenaarscollectief. Naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft ieder bestuurslid een specifiek aandachtsgebied met daarbij behorende taken. Onderstaand tref je ze:

Voorzitter: Steven Yntema
Penningmeester: Kees Schouten
Secretaris: Willibrord Baar
Lid: Godelieve Bun

stichting@haaksculemborg.nl
kvk 89748786
btw-nummer NL865090178B01

downloads (zodra beschikbaar)
jaarrekening 2023
verslag 2023
statuten